Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami - CONDOMINIUM Sp. z o.o., Warszawa

Drewniane domki

CONDOMINIUM Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.
Swoją działalność prowadzimy nieprzerwanie od 1998 roku, przez ten czas udało nam się zdobyć grono zadowolonych z naszych usług klientów.

Zaufaj profesjonalistom.
25 lat na rynku

Miasto nocą

Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością

We wstępnej fazie działania wspólnie z naszymi klientami wybieramy niezbędnych podwykonawców. Każde zlecenie obsługiwane jest przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, administratora oraz podmioty odpowiedzialne za obsługę rachunkową.

Apartamentowce

Planowany sposób wykorzystania budynków

Zakontraktowana nieruchomość może, ale nie musi być wykorzystywana zgodnie z pierwotnym założeniem. Istnieje bowiem możliwość wdrożenia zmian, które dzięki modernizacji budynku stworzą nowe możliwości użytkowe.

Kartki w dłoni

Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty

Zajmujemy się kompleksową obsługą rachunkową Wspólnoty. W skład tej usługi wchodzi m.in. dokonywanie niezbędnych kalkulacji, ewidencjonowanie zaliczek oraz prowadzenie dokumentacji. Zakres naszych działań ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

Portfel

Wynagrodzenie za prowadzenie rachunkowości Wspólnoty

Wysokość wynagrodzenia za kompleksowe prowadzenie rachunkowości Wspólnoty każdorazowo ustalamy indywidualnie. Na ostateczną wycenę wpływ ma bowiem wiele zmiennych czynników, charakterystycznych dla konkretnej nieruchomości.

Ikona domu w dłoniach

Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości

Istnieje kilka sposobów pozwalających w odpowiedni sposób zabezpieczyć majątek, dzięki którym możliwe jest wyeliminowanie ryzyka utraty wartości. O wszystkich możliwościach informujemy naszych klientów na bieżąco.

Dwie osoby nad kartkami

Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości

Opracowaliśmy szczegółowy harmonogram przejęcia nieruchomości, który sprawdza się w każdym przypadku. Poszczególne działania wdrażamy w odpowiednich momentach, co przekłada się na wysoki poziom zadowolenia.