Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości

W pierwszej kolejności dopełniamy niezbędnych formalności. Uzgadniamy szczegóły współpracy ze Zleceniodawcą i podpisujemy umowę, a następnie przekazujemy informację o nowym administratorze wszystkim właścicielom i użytkownikom lokali.

Na dalszym etapie dokonujemy szczegółowego przeglądu nieruchomości oraz weryfikujemy dokumentację dotyczącą obiektu. Na tej podstawie opracowujemy plan gospodarczy, w którym uwzględniamy też ewentualne niezbędne prace naprawcze. Wówczas przejmujemy wszystkie obowiązki na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego i przechodzimy do realizacji ustalonego zakresu usług.

W celu realizacji niniejszej oferty proponujemy następujący harmonogram działań:

  1. Uzgodnienie szczegółów współpracy i negocjacje warunków umowy.
  2. Podpisanie umowy o administrowanie nieruchomością.
  3. Podanie pełnej informacji wszystkim właścicielom lokali n/t nowego administratora.
  4. Wykonanie przez Condominium Sp. z o.o. szczegółowego przeglądu nieruchomości.
  5. Stworzenie przez Condominium Sp. z o.o. wstępnego planu gospodarczego na okres do zakończenia roku kalendarzowego(w oparciu o już istniejące prowizorium oraz niezbędne potrzeby remontowe i eksploatacyjne).
  6. Przejęcie obowiązków przez poszczególne komórki administratora na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (dotyczy w szczególności: dokumentacji technicznej; administracyjnej, wspólnotowej i rachunkowej).
  7. Organizowanie dyżurów i warunków bieżącej współpracy osób bezpośrednio obsługujących nieruchomość.

Weryfikacja zawartych przez Wspólnotę umów z dostawcami a także na wynajem powierzchni wspólnej.

Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

 

Dwie osoby przy biurku