Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości

Nadrzędnym celem naszych działań jest utrzymywanie majątku na stale wysokim poziomie poprzez zabezpieczenie nieruchomości przed utratą wartości.

Jesteśmy w stanie to osiągnąć, ponieważ gwarantujemy profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością. Wszystkie powierzone nam zadania są wykonywane wyłącznie przez licencjonowanych zarządców, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży. Posiadamy także aktualne ubezpieczenie OC. Naszych klientów zachęcamy zaś do wykupienia ubezpieczenia od zdarzeń losowych.

W trakcie trwania umowy stale informujemy naszych klientów o aktualnej wartości majątku. Tworzymy czytelne i szczegółowe sprawozdania, które odzwierciedlają bieżącą sytuację finansową nieruchomości.

Głównymi czynnikami zabezpieczającymi majątek przed utratą wartości są:

  1. Gwarancja profesjonalnego zarządzania nieruchomością w wykonaniu Condominium Sp. z o.o.
  2. Ubezpieczenie nieruchomości od ognia wody i innych zdarzeń losowych.
  3. Ubezpieczenie OC administratora.
  4. Ubezpieczenie OC firmy zarządzającej nieruchomością oraz nieruchomości.
  5. Cykliczna sprawozdawczość finansowa pozwalająca właścicielowi na pozyskanie obrazu finansowego nieruchomości.

 

Ikona domu