Planowany sposób wykorzystania budynków

Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z naszą Agencją, mogą określić sposób wykorzystania budynku. Zakontraktowana nieruchomość będzie wówczas eksploatowana zgodnie z przyjętymi założeniami.
Oferujemy także możliwość skorzystania z wiedzy naszych fachowych doradców, którzy podpowiedzą dostępne możliwości modernizacyjne. Poprzez wdrożenie kilku zmian możemy bowiem rozbudować funkcje obiektu.

Zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi ze zmianą sposobu użytkowania budynku. Oferujemy pełne wsparcie na etapie wypełniania niezbędnych wniosków, informujemy o obowiązujących terminach oraz kierujemy do adekwatnych urzędów i jednostek.

Nieruchomość będzie wykorzystana zgodnie z obecnym sposobem użytkowania. W przyszłości funkcja obiektu może zostać rozszerzona, a sam budynek rozbudowany lub zmodernizowany.

 

Apartamentowce