Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością

Wszystkim klientom oferujemy możliwość skorzystania z kompleksowych usług w zakresie zarządzania nieruchomością.

Modelowy plan działania naszej firmy opiera się o współpracę licencjonowanego zarządcy nieruchomości, administratora nieruchomości oraz profesjonalistów zajmujących się obsługą rachunkowości.

Z uwagi na fakt, iż dbamy o dobry stan budynków zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym, zdarza się, iż zlecamy wykonanie niezbędnych napraw lub prac modernizacyjnych zewnętrznym podwykonawcom. Oczywiście wszystkie decyzje zarządcy w kwestii zatrudniania zewnętrznych podmiotów muszą uprzednio zostać zaakceptowane przez Zarząd Wspólnoty.

 

  1. Licencjonowany zarządca nieruchomości.
  2. Administrator nieruchomości.
  3. Obsługa rachunkowa.

Wszyscy podwykonawcy usług na rzecz nieruchomości będą kontraktowani przez zarządcę nieruchomości z zewnątrz w uzgodnieniu i za zgodą Zarządu Wspólnoty.

 

Miasto