Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty

Zajmujemy się prowadzeniem rachunkowości. Usługa ta dedykowana jest także wspólnotom i spółdzielniom, które nie korzystają z naszych usług administracyjnych.

Zakres obowiązków w tym zakresie każdorazowo ustalamy indywidualnie, zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy. Zajmujemy się przygotowywaniem rocznych planów i sprawujemy pełną kontrolę nad procesem realizacji wszystkich założeń. Prowadzimy dokumentację administracyjną i techniczną oraz przygotowujemy regulaminy, statuty i treści uchwał.

Oprócz tego do naszych obowiązków w tym konkretnym zakresie należy także przygotowywanie umów na dostawę mediów, prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe. Obsługujemy dokumentację dotyczącą osób zatrudnionych na rzecz nieruchomości. Jesteśmy także organizatorem zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej, na których poruszamy wszystkie kluczowe kwestie, wymagające przedyskutowania.

 

Czynności firmy zarządzającej przewidziane w umowie

 1. Przygotowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych, dbanie o ich realizację oraz przedstawianie właścicielom sprawozdań z tej realizacji.
 2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji administracyjnej i technicznej.
 3. Przygotowywanie umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej oraz na wykonanie usług (eksploatacyjnych; konserwacyjnych, remontowych, utrzymania bezpieczeństwa obiektu i mienia, przeglądów specjalistycznych, ekspertyz i in.) w tej nieruchomości.
 4. Zapewnianie utrzymania czystości w nieruchomości wspólnej i ew. w jej otoczeniu (po koszcie zależnym od powierzchni sprzątanej), przygotowywanie dokumentów i in. związanych z wykonywaniem przez Wspólnotę Mieszkaniową praw i obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionych dozorców lub nadzór nad pracownikami wynajętej firmy sprzątającej.
 5. Przygotowywanie statutu i wszelkich regulaminów oraz treści uchwał podejmowanych przez ogół właścicieli.
 6. Przygotowywanie umów z ew. najemcami pomieszczeń znajdujących się w nieruchomości wspólnej oraz powierzchni ścian, dachów itp. na potrzeby reklam.
 7. Prowadzenie bieżącej kontroli stanu nieruchomości wspólnej.
 8. Prowadzenie dyżurów na nieruchomości.
 9. Zlecanie (na koszt Wspólnoty) i pełnienie nadzoru nad niezwłocznym usuwaniem ewentualnych awarii oraz nad zabezpieczeniem budynku, jego instalacji i urządzeń przed niszczącymi skutkami tych awarii, a także wystawianie zleceń na inne prace o wartości mieszczącej się w granicach otrzymanych upoważnień.
 10. Planowanie, przygotowywanie i nadzorowanie (z wyjątkiem inwestorskiego nadzoru specjalistycznego) prowadzonych remontów i innych prac budowlanych.
 11. Ubezpieczenie nieruchomość wspólnej w zakresie NW i OC (na koszt Wspólnoty).
 12. Prowadzenie obowiązujących statystyk i sprawozdawczości.
 13. Przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Dokumenty w dłoni