Usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami

 Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Nasza oferta obejmuje budynki wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjne, domy jednorodzinne itd.

Zakres naszych usług każdorazowo dostosowujemy do oczekiwań Zleceniodawcy. Oferujemy pełne wsparcie w kwestiach trudnych i spornych, związanych z utrzymywaniem nieruchomości wspólnych. W razie potrzeby pełnimy funkcję zarządu wspólnoty oraz oferujemy prowadzenie rachunkowości.

Każde zlecenie traktujemy bardzo poważnie i z należytą starannością. Przykładamy uwagę do wszystkich szczegółów. Załatwiamy bieżące sprawy, dbamy o stan techniczny budynków, zlecamy naprawy awarii, przeprowadzamy remonty i prace modernizacyjne oraz utrzymujemy czystość w obrębie nieruchomości. Jako zarządca będziemy sprawować pełną kontrolę nad dokumentacją oraz przygotowywać projekty uchwał i opiniować dokumenty przyjęte przez Wspólnotę.

 

Oferta dotycząca zarządzania (administrowania) nieruchomością zabudowaną

Typ nieruchomości -.................................... .

Powierzchnia całkowita -........................... m².

Oferta zawiera następujące składniki:

  1. Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością.
  2. Planowany sposób wykorzystania budynków ze szczególnym uwzględnieniem funkcji obiektów.
  3. Czynności firmy zarządzającej przewidziane w umowie.
  4. Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty.
  5. Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości.
  6. Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości przez Condominium Sp. z o.o.

 

Miniaturowy domek


Nasze usługi - na tym znamy się najlepiej

 

Miasto nocą

Szkicowa koncepcja zarządzania nieruchomością

Apartamentowce

Planowany sposób wykorzystania budynków

Kartki w dłoni

Obowiązki wynikające z tytułu prowadzenia rachunkowości Wspólnoty

Portfel

Wynagrodzenie za prowadzenie rachunkowości Wspólnoty

Ikona domu w dłoniach

Sposób zabezpieczenia majątku przed utratą wartości

Dwie osoby nad kartkami

Szkicowy plan działań w okresie przejmowania nieruchomości